Honda Accord 2022 - chất thể thao còn sót lại trong phân khúc

Ở phân khúc được cho là chủ yếu dành cho hàng ghế sau, Accord lại là một cá tính riêng khi tập trung nhiều công nghệ cho người lái.

Ở phân khúc được cho là chủ yếu dành cho hàng ghế sau, Accord lại là một cá tính riêng khi tập trung nhiều công nghệ cho người lái.
 
 
 
Video Player is loading.
Hiện tại 0:11
/
Thời lượng 7:43
Đã tải: 0%
 
 
Tiến trình: 0%
 
 
[Trở Về Trang Trước]

Tag : Honda Accord 2022 - chất thể thao còn sót lại trong phân khúc