VinFast VF e34 - không gian rộng, vận hành lạ lẫm

Mẫu xe chạy điện hoàn toàn có không gian bên trong rộng, nhiều công nghệ nhưng cần nhiều thời gian để nạp điện hơn đổ nhiên liệu truyền thống.

Mẫu xe chạy điện hoàn toàn có không gian bên trong rộng, nhiều công nghệ nhưng cần nhiều thời gian để nạp điện hơn đổ nhiên liệu truyền thống.
 
 
 
Video Player is loading.
Hiện tại 1:00
/
Thời lượng 8:17
Đã tải: 0%
 
 
Tiến trình: 0%
 
 
[Trở Về Trang Trước]

Tag : VinFast VF e34 - không gian rộng, vận hành lạ lẫm