Cúng xe mới - sự lạm dụng thiếu hiểu biết của người Việt

Xe mới làm gì có thần xe mà cúng, sao không học luật và kỹ năng lái xe cho tốt thay vì trông chờ những điều siêu nhiên.
Cúng ôtô mới - tập tục ít người hiểu tại Việt Nam
Đọc bài viết "Cúng ôtô mới - tập tục ít người hiểu tại Việt Nam" tôi thấy khó hiểu. Cá nhân tôi góp ý thế này, tôi thấy hầu hết ở Việt Nam cái gì cũng cúng, đặc biệt là xe, bất kể mới cũ. Mẹ tôi cũng thế, mà còn cúng theo kỳ, dù nhiều lần tôi nói không cần, nói mãi không được đành thôi kệ sao cũng được. Nhưng người ta không hiểu cúng là cúng ai và để làm gì? Cúng bừa bãi như thế, trăm điều lành không sao, một điều gở thì hối không kịp.
Cúng thì chẳng biết cúng ai, khấn đủ thứ. Xe mới nhận về đem cúng, mà không thử nghĩ xem xe mới thì làm gì có "ai" trong đó mà cúng. Tôi ra đường thấy ai bày đồ cúng xe thì cười nhẹ quay đi.
Phong tục cúng xe ở Việt Nam đang bị lạm dụng một cách thiếu hiểu biết. Nếu cúng có thể hoá giải hết những tai nạn, rủi ro có thể xảy ra, thì chắc đã không có những vụ va chạm thảm khốc.
Thay vì cúng, hãy dành thời gian đó trau dồi thêm kiến thức giao thông, kỹ năng lái xe an toàn. Thay vì cúng thần linh ma quỷ, hãy cúng tri thức, đó mới là thứ lâu bền.
 
[Trở Về Trang Trước]

Tag : Cúng xe mới - sự lạm dụng thiếu hiểu biết của người Việt